Pomen zdravega delovnega okolja

Zdravo delovno okolje pomembno vpliva na zdravje in dobro počutje delavcev. V okvir zdravega delovnega okolja štejemo zadostno in primerno osvetlitev prostora, omejitev škodljivega hrupa, ergonomsko oblikovane delovne pripomočke, zadosten počitek in kvaliteta zraka. Prav slednja je eden najpomembnejših vidikov za zagotavljanje zdravja delavcev, saj v nasprotnem primeru hitro privede do neželenih zdravstvenih težav.

Še posebej pri izpušnih plinih v raznih avtomehaničnih delavnicah ali na stezah se škodljive snovi redno tvorijo in jih je treba nemudoma odstranjevati iz delovnega okolja. Za ta namen obstajajo različne naprave za odsesavanje izpušnih plinov. Najpogosteje se uporablja tiste, ki se pritrdijo neposredno na izpušno cev vozila.

Kvalitetne odsesovalne naprave in pripomočki

Izpostavljenost izpušnim plinov izjemno negativno vpliva na dihala in srčno-žilni sistem delavcev v prostoru. Zračenje običajno ni dovolj za popolno odstranitev škodljivih plinov. Zato je izjemno pomembno odsesavanje izpušnih plinov s kvalitetnimi napravami.

Oprema za odsesavanje izpušnih plinov običajno zajema:

  • prenosljive odsesovalne naprave (obstajajo tudi sistemi talnega odsesavanja),
  • navijalni bobni,
  • odsesovalne cevi,
  • ventilatorji itd.

Inšpektorji, ki ugotavljajo nepravilnosti v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu, so posebej pozorni na pravilno delovanje naprav za odsesavanje izpušnih plinov. Prav pa je, da se tudi delodajalec zaveda, kako lahko nepravilno delujoče naprave škodijo njihovim zaposlenim. Tudi sami delavci bi morali opozarjati na nepravilnosti pri odsesavanju izpušnih plinov, saj je to izjemno pomembno za njihovo zdravje in dobro počutje.

Odsesovalna naprava

Naprave za odsesavanje izpušnih plinov morajo biti redno pregledane in vzdrževane. Vsakdo ima namreč pravico do zdravega delovnega okolja, še posebej pa do čistega zraka v delovnem prostoru.

Investicija, ki se povrne z zdravjem zaposlenih

Mnogi ponudniki odsesovalnih naprav nudijo brezplačno svetovanje in strokovno pomoč pri namestitvi in uporabi teh naprav. Zakaj bi torej tvegali zdravje delavcev v avtomehaničnih in podobnih delavnicah? Izpušni plini iz motornih vozil napreč vsebujejo več tisoč škodljivih plinov in kemikalij, ki vsakodnevno zastrupljajo človeško telo.

Investicija v dobre naprave za odsesavanje izpušnih plinov je torej večkratno povrnjena z zdravjem in zadovoljstvom delavcev.

13 novembra, 2017 by