Lektoriranje vseh vrst besedil

Besedila so namenjena izražanju mnenj, podajanju znanja in tako zasebni kot poslovni komunikaciji. Da z njimi dosežemo svoj cilj ter izkažemo funkcionalno pismenost, pa je potrebno, da so zapisana v razumljivi in slovnično pravilni obliki. Potrebno je lektoriranje, ki odpravi napake in poskrbi, da je besedilo sprejemljivo.

Kdaj lahko na lektoriranje pozabimo?

Kadar pišemo besedila za lastno uporabo ali v povsem neprofesionalne namene, lektoriranje seveda ni nujno. Prav tako so izvzeta sodobna osebna sporočila, na primer preko mobilnika ali na družbenih omrežjih, če so ta zasebna. Kadar tudi preko sodobnih komunikacijskih kanalov sporočamo kot profesionalec ali podjetje, pa je potrebno tudi tu paziti na pravilno slovensko izražanje in pozabiti na pogovorni jezik, tujke ter okrajšave.

Lektoriranje besedil, namenjenih javnosti

Gotovo se je vsakemu od nas že pripetilo, da ga je zmotilo slabo izražanje z neupoštevanjem pravil slovenskega jezika pri prebiranju kakšne spletne strani, pa tudi v periodičnem tisku in v knjigah to ni nič nenavadnega. Kljub temu, da bi pričakovali, da bo vsaj leposlovje natančno lektorirano, lahko v njem pogosto celo laiki najdejo napake. Kaj to pove o avtorju oziroma o izdajatelju? Predvsem to, da svoje delo opravljajo površno in neresno, hkrati pa nimajo primernega odnosa do slovenskega jezika in s tem do celotne kulture. Kadar pripravljate besedila za javnost, pa četudi za manjšo spletno stran, ki bo na primer predstavljala storitve vašega podjetja, poskrbite za lektoriranje. Tako boste hkrati poskrbeli, da ne pride do slabega vtisa zgolj zato, ker ste hoteli nekoliko prihraniti.

Lektoriranje besedil

Če bo besedilo namenjeno javnosti, ne pozabite poskrbeti za lektoriranje.

Lektoriranje je zapovedano tudi za vsa študijska dela, na primer za diplomske, magistrske ter doktorske naloge. Zakaj? Ker na primer od magistra na področju elektrotehnike ali fizike nihče na pričakuje, da do popolnosti obvlada slovenski jezik – ker je njegovo delo javno, pa mora za to poskrbeti lektor. In s tem ni nič narobe – tudi takrat, kadar lektor potrebuje električno napeljavo v svoji hiši, bo za delo najel elektrotehnika, pa čeprav bi morda lahko nekaj žic potegnil tudi sam. Najem strokovnjaka zagotavlja, da je delo opravljeno kakovostno, v skladu s predpisi in varno – ravno tako, kot za delo v skladu s predpisi pri magistrski nalogi poskrbi lektor.

Tako kot pisna besedila zahtevajo lektoriranje tudi besedila, namenjena ustnemu podajanju. Res je, da pri tem ni opazno, ali je vsaka vejica na svojem mestu, se pa poskrbi za primerno skladnjo, pravilen besedni red ter uporabo pravilnih slovenskih besed, kar je ravno tako nujno za razumevanje.

30 decembra, 2015 by