Inštrukcije, prevajanje, lektoriranje

Veščine prevajanja
29 oktobra, 2019 by socialko

Na svetu je več kot 7 milijard ljudi, pripadamo različnim kulturam, govorimo najrazličnejše jezike, v številnih narečnih različicah, kar povzroča težave pri uspešnem komuniciranju. Življenja brez globalnih internetnih povezav in posledično hitrega širjenja informacij iz enega konca našega planeta na drugega si preprosto ne moremo več zamišljati.

Za uspešno medsebojno sporazumevanje pa ni dovolj samo določena mera znanja tujega jezika. Potrebujemo jezikovne strokovnjake – prevajalce, ki so izvedenci za medkulturno in večjezično sporazumevanje, že od nekdaj pa gradijo mostove med različnimi narodi in kulturami širom sveta.

Poklicni prevajalec se mora neprestano izobraževati

Zelo napačno je prepričanje, da je prevajalec lahko vsak, ki pozna ali uporablja tuj jezik ali več njih. Prevajalec mora biti strokovno usposobljen in imeti ustrezne kompetence. Golo obvladovanje več jezikov, poznavanje znanstvene, strokovne in pravne terminologije ni dovolj. Za kakovostno, profesionalno prevajanje sta teoretično in praktično znanje izrednega pomena.

Kompetenten prevajalec mora biti sposoben ustrezno prenesti osnovne ideje in sporočila med jeziki in kulturami. To pomeni, da mora imeti različne komunikacijske sposobnosti, medkulturno osveščenost, poznavanje računalniških prevajalskih orodij, poznati pa mora tudi vrsto terminoloških podatkovnih baz.

Znanje prevajalcev

Prevajalec mora imeti tako teoretično kot tudi praktično znanje.

Prevajanje je poklic, ki se nenehno razvija, zato se mora poklicni prevajalec nenehno izobraževati, nadgrajevati svoje znanje, da ostane konkurenčen, strokoven in profesionalen.

Osebnostne lastnosti in kompetence dobrega prevajalca

Dober prevajalec je vešč dobrega besednega komuniciranja, je dvojezičen in dvokulturen, dinamičen in zna racionalno porabljati čas. Je družaben, prilagodljiv, fleksibilen, inovativen, iznajdljiv, izviren, sposoben kooperativnosti, kreativen, metodičen in ima občutek za detajle.

Kakovosten prevajalec zmore samomotiviranost in organiziranost, zna primerjati in povezati podatke, je prepričljiv, prilagodljiv, zmore proaktivnosti, je samostojen in hkrati timski igralec. Prav tako se dobro odreže pod pritiskom, točnost in upoštevanje rokov mu dajeta osnovno učinkovitost. Zna uporabljati različna orodja za svoje delo, usmerjen je k ciljem in rezultatom, vztrajen, odgovoren, zanesljivost pri izvedbi prevoda pa daje ljudem vedeti, da je zaupanja vreden.

Da bi prevajalec lahko kvalitetno tvoril ciljna besedila, t. j. takšna, ki naj bi bila funkcijsko ustrezna, mora imeti, enako kot drugi tvorci besedil, ustrezne profesionalne kompetence. Po teh kompetencah se razlikuje od npr. ljudi z dobrim znanjem tujih jezikov pa tudi od dobrih tvorcev besedil v ciljnem jeziku. Zaradi svojih profesionalnih kompetenc dober prevajalec ni zgolj prenašalec pomenov med jeziki, ampak posredovalec med različnimi kulturami in oblikovalec besedil.

Veščine prevajanja

Prevodi in prevajanje ter druge sorodne veščine se proučujejo z različnih zornih kotov in s pomočjo različnih metodoloških pristopov. V teh procesih se združujejo prijemi različnih smeri jezikoslovja, literarne vede in drugih disciplin. Za vedo, ki ima za svoje primarno raziskovalno področje prevajalsko problematiko, so v slovenščini uveljavljeni izrazi prevodoslovje, prevajalska véda in véda o prevajanju.

Sporočilna ustreznost prevoda je vrednostna kategorija, določljiva glede na to, ali in kako prevodi v ciljni kulturi izpolnjujejo svojo funkcijo in ciljnim bralcem posredujejo globalno sporočilo izvirnika. Sporočilno ustrezen prevod bi lahko definirali kot ciljno besedilo, ki ga prevajalec izdela na osnovi izhodiščnega besedila.

To pomeni, da mora prevajalec ciljnemu bralcu, ki ima vsaj načeloma drugačna kulturno pogojena znanja in potrebe kot izhodiščni bralec, na primeren način ponuditi določeno količino informacij, da bralec dojame bistvo sporočila.

Kategorija: Inštrukcije, prevajanje, lektoriranje

Inštrukcije matematike
13 aprila, 2018 by socialko

Matematika večini otrok predstavlja kar trd oreh, še posebno, ko vstopijo na nekoliko težje srednje šole. Nekaterim se matematika zazdi težka že v času osnovnošolskega šolanja. Pomoč je tako vedno dobrodošla, ni pa nujno, da je uspešna.

Po večini učencem s težavami pomagajo že v šolah, in sicer v obliki dodatnega pouka, delno pomoč jim ponujajo tudi vrstniki, starši ter njihovi bratje in sestre. Pogosto se zgodi, da tovrstna pomoč na določeni točki ne zadostuje več. V takem primeru je potrebno poiskati ustrezno strokovno pomoč, ki je na slovenskem trgu ni malo.

Pomoč te vrste se najpogosteje ponuja v obliki inštrukcij, za katere je značilno, da so v večini primerov učinkovite. Izvajajo jih ljudje s strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami.

Ko domača pomoč odpove …

Za inštrukcije matematike se je dobro odločiti potem, ko vse ostalo, kar je učencu nudeno, odpove. Strokovnjaki so celo mnenja, da so inštrukcije potrebne že nekoliko prej. Žal se večina učencev ter staršev z njimi zanje odloči, ko je skorajda že prepozno in so ocene že povsem na dnu.

Domače inštrukcije matematike

Ob pravočasnem ukrepanju se tovrstna težava lahko reši izjemno hitro ter na preprost način. Potrebnih je le nekaj ur inštrukcij in učenec s težavami pri matematiki je hitro na zeleni veji. Še vedno se priporoča, da inštrukcije tudi v nadaljevanju obiskuje, le da tokrat v manjši količini. Sprotno delo ter ura ali dve na teden z usposobljenim inštruktorjem mu bo zagotovo prineslo veliko uspeha.

Individualne ali skupinske inštrukcije matematike?

Pomembno je tudi, za kakšno obliko inštrukcij se otrok skupaj s starši ali sam odloči. Obstajata dve osnovni vrsti inštrukcij, in sicer individualna ter skupinska oblika. Odločitev je odvisna predvsem od potreb in nekoliko tudi karakterja posameznega učenca.

Če oseba potrebuje temeljito pomoč, potem je vsekakor boljša oblika individualna. Če oseba bolje funkcionira v skupini, pa so skupinske inštrukcije matematike verjetno bolj ustrezne.

Ne čakajte predolgo! Če vidite, da imate z matematiko vse več težav, se čim prej odločite za inštrukcije. Kjer je volja, tam je pot.

Kategorija: Inštrukcije, prevajanje, lektoriranje

30 decembra, 2015 by socialko

Besedila so namenjena izražanju mnenj, podajanju znanja in tako zasebni kot poslovni komunikaciji. Da z njimi dosežemo svoj cilj ter izkažemo funkcionalno pismenost, pa je potrebno, da so zapisana v razumljivi in slovnično pravilni obliki. Potrebno je lektoriranje, ki odpravi napake in poskrbi, da je besedilo sprejemljivo.

Kdaj lahko na lektoriranje pozabimo?

Kadar pišemo besedila za lastno uporabo ali v povsem neprofesionalne namene, lektoriranje seveda ni nujno. Prav tako so izvzeta sodobna osebna sporočila, na primer preko mobilnika ali na družbenih omrežjih, če so ta zasebna. Kadar tudi preko sodobnih komunikacijskih kanalov sporočamo kot profesionalec ali podjetje, pa je potrebno tudi tu paziti na pravilno slovensko izražanje in pozabiti na pogovorni jezik, tujke ter okrajšave.

Lektoriranje besedil, namenjenih javnosti

Gotovo se je vsakemu od nas že pripetilo, da ga je zmotilo slabo izražanje z neupoštevanjem pravil slovenskega jezika pri prebiranju kakšne spletne strani, pa tudi v periodičnem tisku in v knjigah to ni nič nenavadnega. Kljub temu, da bi pričakovali, da bo vsaj leposlovje natančno lektorirano, lahko v njem pogosto celo laiki najdejo napake. Kaj to pove o avtorju oziroma o izdajatelju? Predvsem to, da svoje delo opravljajo površno in neresno, hkrati pa nimajo primernega odnosa do slovenskega jezika in s tem do celotne kulture. Kadar pripravljate besedila za javnost, pa četudi za manjšo spletno stran, ki bo na primer predstavljala storitve vašega podjetja, poskrbite za lektoriranje. Tako boste hkrati poskrbeli, da ne pride do slabega vtisa zgolj zato, ker ste hoteli nekoliko prihraniti.

Lektoriranje besedil

Če bo besedilo namenjeno javnosti, ne pozabite poskrbeti za lektoriranje.

Lektoriranje je zapovedano tudi za vsa študijska dela, na primer za diplomske, magistrske ter doktorske naloge. Zakaj? Ker na primer od magistra na področju elektrotehnike ali fizike nihče na pričakuje, da do popolnosti obvlada slovenski jezik – ker je njegovo delo javno, pa mora za to poskrbeti lektor. In s tem ni nič narobe – tudi takrat, kadar lektor potrebuje električno napeljavo v svoji hiši, bo za delo najel elektrotehnika, pa čeprav bi morda lahko nekaj žic potegnil tudi sam. Najem strokovnjaka zagotavlja, da je delo opravljeno kakovostno, v skladu s predpisi in varno – ravno tako, kot za delo v skladu s predpisi pri magistrski nalogi poskrbi lektor.

Tako kot pisna besedila zahtevajo lektoriranje tudi besedila, namenjena ustnemu podajanju. Res je, da pri tem ni opazno, ali je vsaka vejica na svojem mestu, se pa poskrbi za primerno skladnjo, pravilen besedni red ter uporabo pravilnih slovenskih besed, kar je ravno tako nujno za razumevanje.

Kategorija: Inštrukcije, prevajanje, lektoriranje